top of page

Kolegium

Mgr. Martina Podhorná

Pedagog

Po studiu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové (obor anglický jazyk – hudební výchova – učitelství pro střední školy) absolvovala roční pedagogickou stáž na střední internátní škole ve Velké Británii (2000/2001). Poté učila na Základní umělecké škole v Praze 5 – Radotín (klavír, hudební nauka) a několika jazykových školách, též překládá (např. pro Mezinárodní varhanní festival Audite Organum).

 

Po odchodu na rodičovskou dovolenou se zaměřila na výuku angličtiny a hudby u předškolních dětí, což s radostí aplikovala i u vlastních dětí (Anna, Ondřej, Prokop). Mnoho let vedla Klub rodičů a dětí při Domě dětí a mládeže Větrník, kde se snažila vytvářet tvořivé prostředí skrz hudební, pohybové a výtvarné činnosti.

 

Její největší láskou, vedle hudby (hra na klavír, varhany, violoncello), je běhání a turistika, běh na běžkách, zahradničení a chov hospodářských zvířat. Na podzim 2011 si splnila svůj sen a odstěhovala se na okraj Liberce, kde s rodinou na pastvinách chovají ovce a udržují rozlehlé pozemky. V červnu 2016 úspěšně absolvovala roční včelařský kurz ve Frýdlantu a od té doby včelaří.  

 

Zúčastnila se Letní waldorfské akademie v Semilech, Letní školy pro pedagogy lesních mateřských školek v Praze. V červnu 2017 úspěšně dokončila roční vzdělávací cyklus pro pedagogy lesních mateřských školek – Školka blízká přírodě - organizovaný Asociací LMŠ. V lednu 2018 získala profesní kvalifikaci – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V květnu 2022 absolvovala vzdělávací program – Ego v práci pedagoga – akreditovaný MŠMT. V rámci profesního rozvoje navštěvuje různé semináře a kurzy.

 

Od roku 2011 pracuje v lesní mateřské školce, kde našla prostředí, ve kterém se snoubí práce s malými dětmi a každodenní blízký vztah s přírodou.

Marcela Bergmannová

Pedagog

Vystudovala SOŠ pedagogickou v Liberci, absolvovala bakalářské studium pedagogiky volného času na
TUL. Hlavním tématem střední školy byla výchova předškolních dětí, hlavním tématem na TUL byla
environmentá
lní výchova. Obě školy se tak hezky propojily v práci v lesní mateřské škole.


Od dětství se věnuje hře na flétnu, od 12 let pak hře na kytaru. Hru na oba nástroje několik let učila děti všeho
věku, i dospělé. Při studiu SOŠPg se naučila také základy hry na klavír. Ráda muzicíruje s dětmi.


Od střední školy jezdila jako vedoucí na tábory. Šlo o různé příměstské tábory s hudební, tvořivou nebo
přírodovědnou tématikou, nebo o pobytové tábory. Působila i jako hlavní vedoucí na česko-německém
táboře.


Při studiu na VŠ lektorovala program místně zakotveného učení Kořeny na Jizerce (pro předškolní děti a
žáky ZŠ), česko-německý ekologický projekt Aquamundi zaměřený na ochranu vody (pro žáky ZŠ).
Pracovala několik let v dětském koutku TUL, kde získala zkušenosti s péčí o děti už od miminek.


V Lesmíru začala pracovat v roce 2017. Dvakrát absolvovala týdenní letní Waldorfskou akademii a
dvakrát Letní školu lesních školek.


V roce 2020 se jí narodil syn Vojtěch. Po návratu z rodičovské dovolené se začala zajímat o feng shui, ráda skládá
vlastní písně, které hraje s kamarádkou Julií jako duo Mačky. Jejich písně si můžete poslechnout na
youtube. Občas ušije nějakou maličkost, jde si zacvičit nebo zaběhat. Na práci ve školce ji baví poznávání
dětí a jejich příběhů a souvislostí mezi tím, jak se chovají a jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti.

bottom of page