Kolegium

Martina Březinová

Koordinátorka

Vystudovala Střední průmyslovou školu sklářskou v Novém Boru. Pak s přítelem spoluzaložila rodinný sklářský ateliér a doposud v něm pracuje. V roce 2012 dokončila doplňkové pedagogické studium Speciální pedagogika, obor etopedie. Absolvovala kurzy Chůva pro děti od 0 do 6 let, Respektovat a být respektován a Permakultura. Vedla výtvarné kroužky v ZŠ Dolní Podluží a MC Krteček v Liberci.

Od roku 2012 jezdí pravidelně na waldorfské letní akademie pro předškolní vzdělávání v Semilech, kde čerpá sílu a inspiraci pro svou práci s dětmi.

Ve školním roce 2016/2017 se účastnila vzdělávání Asociace lesních MŠ – Přírodní pedagogika pod vedením přírodního pedagoga Rudolfa Hetticha. Setkání s tímto pedagogem pro ni bylo velmi důležité a inspirativní jak v pracovním, tak v osobním životě. Jeho výrok “ Co uchopím, to pochopím.” pojmenoval základní myšlenku práce s dětmi v lesních školkách.

V současné době studuje Svatojánskou kolej, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

S přítelem vychovávají dvě děti (Jakub a Rozálie). Snaží se skloubit rodinu, dům, zahradu i práci. Miluje děti, knihy, přírodu, divadlo, dobré filmy, pohyb. Ráda zahradničí, plete, vaří, maluje, šije, kutí, cvičí a přetváří staré věci na nové. Zajímá se o pedagogiku a její směry, alternativní medicínu, permakulturu, psychologii, ekologii a člověka.

 

Práce v lesní mateřské školce je její splněný sen. Tam může dělat vše, co ji baví. Péče o děti je pro ni tou nejsmysluplnější prací.

Mgr. Lucie Vágai

Ředitelka

Vystudovala obor Vychovatelství se speciální pedagogikou se zaměřením na dramatickou výchovu na PF UJEP v Ústí nad Labem. Práce s dětmi a lidmi je jejím posláním - již od střední školy vedla a účastnila se celé řady dobrovolných podpůrných programů jako vedoucí či asistent, táborů pro autistické děti a děti s kombinovanými vadami, vedla kroužky dramatiky, keramiky, angličtiny, organizovala mezioborová setkání atd. Během let studií i jako učitelka absolvovala veliké množství doplňujících kurzů a workshopů, byla dobrovolníkem akreditovaných volnočasových programů (muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, logopedie v praxi MŠ, tradiční výtvarné techniky, rehabilitace a masérství, zážitková pedagogika, kritické myšlení atd.).

Po ukončení studia pracovala ve speciální škole pro děti s kombinovanými vadami, jako au-pair v rodině s dětmi s těžkým mentálním postižením, jako lektor eko-výchovy v neziskové organizaci. Po návratu z ciziny vedla její profesní cesta k malým dětem - pracovala v mateřské škole "V zahradě” v Liberci. Při rodičovské dovolené založila “Klubík” nejen pro rodiče a malé děti v Rychnově u Jablonce nad Nisou, který vedla po dobu 3 let, organizovala veřejné přednášky a workshopy na téma pedagogika, psychologie, regionální rozvoj, výživa, tradiční techniky. Po návratu z rodičovské dovolené se s velikou radostí stala učitelkou ve Waldorfské mateřské škole v Turnově, nyní je s ještě větší radostí součástí skvělého kolektivu v lesní mateřské škole Lesmír.

 

Zájem o waldorfskou pedagogiku ji provází již od studií na vysoké škole (rok 1996), v té době se začala o tento pedagogický směr zajímat, absolvovala několik praxí ve waldorfských mateřských školách. Během své profesní praxe zjistila, že ji tento směr velmi oslovuje a dává jejímu pedagogickému působení ten pravý smysl. Absolvovala tříleté studium waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí v Praze, téměř čtyřletou praxi jako učitelka ve Wmš Turnov, pedagogické praxe ve Wmš Dusíkova v Praze, ve Wmš Hviezdičky v Bratislavě, ve Wmš v Semilech. Je zakládajícím členem spolku Wrabec Liberec.

 

V současné době studuje VOŠP Svatý Jan pod Skalou - obor předškolní a mimoškolní pedagogika a vzdělává se v oblasti organizace a vedení mateřské školy.

 

Práce s dětmi a waldorfská pedagogika jsou jejím životním zájmem, který se prolíná do všech dalších oblastí, které má ráda: příroda, turistika, cestování, horolezectví a další outdoorové sporty, tvoření jakéhokoliv druhu, muzika, kultura, divadlo, četba a kavárny!! a další. V lesní mateřské škole Lesmír prožívá s radostí barevnost, variabilitu a otevřenost pedagogické práce a zároveň si užívá práci se skvělými kolegy, kteří tvoří dobrý tým!

Jakub Šrajer

Pedagog

Vystudoval Gymnázium Jeronýmova v Liberci.

 

Od 16 let jezdí jako vedoucí na dětské tábory, kde objevil, jak úžasné děti vlastně dokážou být. Prvními pracovními zkušenostmi však byla práce v ZOO Liberec a posléze také práce sokolníka u společnosti Zayferus. Shodou okolností se dostal do LMŠ Lesmír, kde nejprve působil jako asistent pro dítě s poruchou autistického spektra a posléze jako asistent pedagoga.

Absolvoval kurz o výchově a pomoci dětem s autismem pod vedením Mgr. Romany Straussové, dále kurz Chůva pro děti 0-6 let a Letní waldorfskou akademii v Semilech v roce 2016.

 

V současné době studuje VOŠP Svatý Jan pod Skalou - obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Ve školce jej už druhým rokem provází belgický ovčák Ezio, který se stává miláčkem dětí (i rodičů).

 

Mezi jeho záliby patří procházky s Eziem, sokolnictví, lukostřelba, šerm, četba, sledování filmů a návštěvy čajoven a divadel.

Mgr. Martina Podhorná

Pedagog

Po studiu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové (obor anglický jazyk – hudební výchova – učitelství pro střední školy) absolvovala roční pedagogickou stáž na střední internátní škole ve Velké Británii (školní rok 2000/2001). Poté učila na Základní umělecké škole v Praze 5 – Radotín (klavír, hudební nauka) a několika jazykových školách, též překládá (např. pro Mezinárodní varhanní festival).

 

Po odchodu na rodičovskou dovolenou se zaměřila na výuku angličtiny a hudby u předškolních dětí, což s radostí aplikovala i u vlastních dětí (Anna 16 let, Ondřej 12 let, Prokop 6 let). Mnoho let vedla Klub rodičů a dětí při Domě dětí a mládeže Větrník, kde se snažila vytvářet tvořivé prostředí skrz hudební, pohybové a výtvarné činnosti.

 

Její největší láskou, vedle hudby (hra na klavír, varhany, violoncello), je příroda, zahradničení a péče o zvířata. Na podzim 2011 si splnila svůj sen a odstěhovala se na okraj Liberce, kde s rodinou na pastvinách chovají ovce a udržují rozlehlé pozemky. V červnu 2016 úspěšně absolvovala roční včelařský kurz ve Frýdlantu a pořídila si 3 včelstva.

 

Zúčastnila se Letní waldorfské akademie v Semilech a Letní školy pro pedagogy lesních mateřských školek v Praze. V červnu 2017 úspěšně dokončila roční vzdělávací cyklus pro pedagogy lesních mateřských školek – Školka blízká přírodě – organizovaný Asociací LMŠ. V lednu 2018 získala profesní kvalifikaci – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

 

V lesní mateřské školce Lewandulka našla prostředí, kde se snoubí práce s malými dětmi a každodenní blízký vztah s přírodou.

© 2023 by Plant Nursery. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now