Kolegium

Martina Březinová

Koordinátorka lesního klubu

Její hlavní pracovní náplní je péče o fungování spolku Lesmír, jehož je předsedou a Lesní mateřské školy Lesmír,

kde pracuje jako ředitelka a také jako pedagog. Dlouholeté zkušenosti s vedením Lesmíru jako lesního klubu, než vstoupil do rejstříku, uplatňuje i při koordinaci lesního klubu Lewandulka.

Původně vystudovala Střední průmyslovou školku sklářskou v Novém Boru a pak s přítelem spoluzaložila rodinný sklářský ateliér. Po narození dcerky se rozhodla nasměrovat svůj profesní život více k práci s dětmi. V roce 2012 dokončila doplňkové pedagogické studium Speciální pedagogika, obor – Etopedie a v roce 2020 absolvovala Svatojánskou kolej, obor – předškolní a mimoškolní pedagogika. Prošla i dalšími různými kurzy – Chůva pro děti do

6 let, Respektovat a být respektován a Permakultura.

Ve školním roce 2016/2017 se účastnila vzdělávání Asociace lesních MŠ – Přírodní pedagogika pod vedením přírodního pedagoga Rudolfa Hetticha. Setkání s tímto člověkem pro ni bylo velmi důležité a inspirativní jak v pracovním, tak

v osobním životě. Jeho výrok  "Co uchopím, to pochopím” pojmenoval základní myšlenku práce s dětmi v lesních školkách.

Již několik let se věnuje lektorování řezbářských kurzů s Markem Vodičkou a vede kurzy práce se dřevem s dětmi předškolního věku pro učitele i rodiče.  Jezdívá na letní školy Asociace lesních školek a na letní akademii waldorfských školek ať už jako účastník nebo jako lektor práce se dřevem. Zde čerpá sílu a inspiraci pro svou práci s dětmi.

S přítelem vychovávají dvě děti (Jakub a Rozálie). Snaží se skloubit rodinu, dům, zahradu i práci. Miluje děti, knihy, přírodu, divadlo, dobré filmy, pohyb. Ráda chodí, zahradničí, plete, vaří, maluje, šije, kutí, cvičí a přetváří staré věci

na nové. Zajímá se o pedagogiku a její směry, alternativní medicínu, permakulturu, psychologii, ekologii a člověka.

Práce v lesní mateřské školce je její splněný sen. Tam může dělat vše, co ji baví. Péče o děti je pro ni tou nejsmysluplnější prací.

Mgr. Martina Podhorná

Pedagog

Po studiu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové (obor anglický jazyk – hudební výchova – učitelství pro střední školy) absolvovala roční pedagogickou stáž na střední internátní škole ve Velké Británii (2000/2001). Poté učila 

na Základní umělecké škole v Praze 5-Radotín (klavír, hudební nauka) a na několika jazykových školách, též překládá (např. pro Mezinárodní varhanní festival Audite Organum).

 

Po odchodu na rodičovskou dovolenou se zaměřila na výuku angličtiny a hudby u předškolních dětí, což s radostí aplikovala i u vlastních dětí (Anna, Ondřej, Prokop). Mnoho let vedla Klub rodičů a dětí při Domě dětí a mládeže Větrník, kde se snažila vytvářet tvořivé prostředí skrz hudební, pohybové a výtvarné činnosti.

 

Její největší láskou, vedle hudby (hra na klavír, varhany, violoncello), je běhání a turistika, běh na běžkách, zahradničení

a chov hospodářských zvířat. Na podzim 2011 si splnila svůj sen a odstěhovala se na okraj Liberce, kde s rodinou

na pastvinách chovají ovce a udržují rozlehlé pozemky. V červnu 2016 úspěšně absolvovala roční včelařský kurz

ve Frýdlantu a od té doby včelaří.  

 

Zúčastnila se Letní waldorfské akademie v Semilech, Letní školy pro pedagogy lesních mateřských školek v Praze.

V červnu 2017 úspěšně dokončila roční vzdělávací cyklus pro pedagogy lesních mateřských školek – Školka blízká přírodě – organizovaný Asociací LMŠ. V lednu 2018 získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné

školní docházky. V rámci profesního rozvoje navštěvuje různé semináře a kurzy.

 

Od roku 2011 pracuje v lesní mateřské školce, kde našla prostředí, ve kterém se snoubí práce s malými dětmi

a každodenní blízký vztah s přírodou.

Edita Paskovská

Pedagog

Vystudovala VŠST v Liberci ( nynější TU ) obor pletařství a 2-leté pedagogické minimum zaměřené na výuku odborných předmětů na středních školách. Po ukončení studia se vrátila zpět na svoji rodnou Vysočinu. Zde 2 roky vyučovala odborné předměty na SOU v Jihlavě a rok na SPŠT v Heleníně u Jihlavy.

V roce 1997 se přestěhovala do Liberce, vdala a stala se matkou, narodil se jí syn Maxmilián a rok a půl poté dcera Vanessa. Mateřství a výchovu dvou dětí považuje za největší školu života a nejkrásnější dar.

Od roku 1999 se aktivně věnuje studiu alternativních metod a terapií a přístupu k životu, např. kineziologii One Brain. Po pár letech práce s klienty založila Poradenské Centrum Sluníčko, kde pracuje s klienty jak formou individuálních, tak skupinových terapií. Od roku 2007 vede a vyučuje různé kurzy sebezkušenostního vývoje, např. kineziologii One Brain, EFT, prožitkové semináře a cvičení s ženami.

Od roku 2018 chodí do LMŠ Lesmíru a Lewandulky z.s. na náhrady a od září 2020 zde pracuje na poloviční úvazek.

V roce 2019 získala profesní kvalifikaci: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Práci s dětmi miluje, nalézá v ní smysl a hluboce ji naplňuje.

Mezi její záliby patří sebezkušenostní vývoj a vzdělávání, odhalování tajů a zákonitostí života, cestování jak po ČR tak i do vzdálených zemí, poznávání cizích kultur, filozofií a náboženství. Provozuje rekreačně různé sporty a miluje přírodu.

Helena Pechová

Pedagog

Vystudovala Střední průmyslovou školu elektronickou v Pardubicích. Po krátké praxi pobývala několik let v zahraničí.

Po návratu do Čech pracovala v různých zaměstnáních orientovaných na zahraniční obchod.

 

Po narození dětí našla smysl ve svém osobnostním rozvoji v oblasti zdravého životního stylu. Je kondičním a sportovním masérem, poradcem pro výživu. Vstup vlastních dětí do života považuje za největší dar a impulz k práci na sobě.

S manželem se společně rozhodli pro individuální vzdělávání svých dětí na prvním stupni ZŠ a období, které takto

s dětmi strávili, považují za obohacující jak pro ně, tak pro jejich děti. Svoje zkušenosti ráda předává a rozvíjí při práci

s jinými dětmi. Čas strávený s dětmi považuje za jeden z nejdůležitějších pilířů pro rozvoj zdravé společnosti. Vyznává respektující výchovu a postoje k sobě i ke svému okolí.

 

Ve svém volném čase se věnuje běhu, turistice, pěstování ovoce a zeleniny, chovu domácích zvířat, ochotnickému divadlu, sborovému zpěvu, aktivnímu občanství a rozvoji sousedské spolupráce za účelem zkvalitnění života v oblasti, kde žije.

Má zkušenosti z jednoho roku působení v lesní školce Lesmír.